viernes, 4 de octubre de 2013

[FanFic] Heart by HeartTítulo: Heart by Heart
Extensión: FanFic
Capítulos: -En proceso-
Parejas: Inoo Kei - Nakajima Yuto [InooJima] / Yamada Ryosuke - Chinen Yuri [YamaChii] / Okamoto Keito - Hikaru Yaotome [HikaTo]
Género: Yaoi-Drama(?)