jueves, 3 de octubre de 2013

[FanFic] House of Shame


Titulo: “House of shame”
Parejas: Nakajima Yuto - Yamada Ryosuke [YamaJima] / Takaki Yuya - Chinen Yuri [TakaChii] / Yaotome Hikaru - Okamoto Keito [HikaTo]
Género: Yaoi-Lemmon
Capítulos: -En proceso-
Autora: Ayaa